Category: Rock

Mwana Na Ngai Pt. 1 & 2

Comments

  1. Otiki Ngai Na Muana Pt. 1. Otiki Ngai Na Muana Pt. 2. Indende Pt. 1. Indende Pt. 2. Mokumba Ya Makambo Pt. 1. Mokumba Ya Makambo Pt. 2. Matumoli Na Ya Pt. 1. Matumoli Na Yo Pt. 2 Lina Essie Parts 1 & 2. Mwana Djambala Parts 1 & 2. Fause Amitié Parts 1 & 2: ASLP L: Sam Mangwana. Cherie Magy. Toboyi te. Cherie Magy. Afrique.
  2. 21 Na nsima, Yakobo alobaki na Labana ete: “Pesá ngai mwasi na ngai, mpamba te mikolo na ngai ekoki, mpe tiká ngai nasangisa nzoto na ye.”+ 22 Na yango, Labana ayanganisaki bato nyonso ya esika yango mpe asalaki fɛti.+ 23 Kasi esalemaki boye: na mpokwa yango, azwaki Lea mwana na ye ya mwasi mpe ayaki na ye epai ya Yakobo mpo ete asangisa.
  3. Song information for Nakoma Mbanda Na Mama Ya Mobali Ngai (Pt. ) - Franco on AllMusic.
  4. 1) Ngai na beli, na beli bolingo oh maman Ngai na langwe lisusu lamulu eh Nga na lapaki ndayi, mokolo na balaki Na ko zua lisusu te ba crise ya l’amour Na preter serment epayi ya maman Bolingo nazui ye nde mobesu eh Mwana yango kitoko atonda boboto Ngai na lula lisusu nani oh maman Masamba, ngai lelo na sumuki Likolo ya Mouzi mwana yango na linga.
  5. Jun 19,  · Mwana moke lokola ngai Ba kundeli nga maseke ya meme liboso ya lopango oh Bati ngai motema moto-moto eh Po na bala te. 2) Kanda ya nini oh bandeko eh Po ba liaka mbongo nangai te Ba longola ngai motema eh Batiya ngai motema ya soso Po na koma lokoso Na silisa mibali oh. 3) Ndoki pe akufaka eh.
  6. Lyrics to 'Boma Ngai' by Franco Luambo. Boma ngai naboma yo, tobomana.- / TPOK JAZZ / ‘(kill / finish me I kill / finish you we all / die)' / Tit for tat / Kumisaka ngai Kiba, (praise / honor me / Kiba).
  7. Ebandeli. 34 Sikoyo Dina mwana mwasi ya Lea,+ oyo ye abotelaki Yakobo, amesanaki kokende kotala+ bana basi ya mokili yango.+ 2 Mpe Shekeme mwana ya Hamore Mohivi,+ nkumu moko ya mokili yango, amonaki ye mpe na nsima azwaki ye mpe alalaki na ye mpe abebisaki ye.+ 3 Mpe molimo na ye ebandaki kokangama na Dina mwana ya Yakobo, mpe alingaki elenge mwasi yango mingi mpe azalaki koloba na .
  8. Ebandeli. 27 Bongo esalemaki boye: ntango Yisaka akómaki mobange, mpe miso na ye ekómaki molili, ezali kokoka komona te,+ abengaki Esau mwana na ye ya liboso mpe alobaki na ye ete:+ “Mwana na ngai!” Bongo ye alobaki ete: “Ngai oyo!” 2 Mpe alobaki lisusu ete: “Talá, sikoyo, nakómi mobange.+ Nayebi mokolo ya liwa na ngai te.+ 3 Bongo sikoyo, nabondeli yo, zwá bisaleli na yo.